การแถลงข่าว “ดวงตราไปรษณียากรที่ระลึก ๑๐๐ ปี แห่งวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุคมศักดิ์”

การแถลงข่าว “ดวงตราไปรษณียากรที่ระลึก ๑๐๐ ปี แห่งวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุคมศักดิ์”

การแถลงข่าว “ดวงตราไปรษณียากรที่ระลึก ๑๐๐ ปี แห่งวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุคมศักดิ์”

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ อาคารราชนาวิกสภา กองทัพเรือร่วมกับมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ จัดทำควงตราไปรษณียากรที่ระลึก วาระครบ ๑๐๐ ปี แห่งวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เชิญชวนให้ผู้เคารพศรัทธาเก็บเป็นที่ระลึกในวาระสำคัญนี้ โดยมี หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุล อาภากรฯ ร่วมกับ พลเรือเอก พิเศษ ขันแข็ง หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้แทนจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดแถลงข่าว การจัดทำ “ดวงตราไปรษณียากรที่ระลึก วาระครบ ๑๐๐ ปี แห่งวัน

สิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ” เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านในฐานะที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านทหารเรือที่ทรงได้วางรากฐานและพัฒนาการทหารเรือให้ทัดเทียมอารยะประเทศ จนได้รับพระสมัญญานามจากกองทัพเรื่อว่า “องค์บิดาของทหารเรือไทย” และด้านสมุนไพรไทย และยาไทย ทรงศึกษาตำรายาแพทย์แผนไทย นิพนธ์ตำรายาและรวบรวมตำรายาในรูปสมุดช่อยหน้าขาว และหน้าดำไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา และยังได้เคยปรุงยาประทานรักษาคนไข้โดยไม่เลือกชั้นวรรณะและไม่คิดค่าใช้จ่าย จนได้รับการขนานพระนามด้วยความเคารพรักว่า “หมอพร” และ”เสด็จเตี่ย” ของประชาชน

ทั้งนี้ กองทัพเรือ และมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ กำหนด วันกองทัพเรือ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นวันแรกจำหน่ายดวงตราไปรษณียากร ซึ่งออกจำหน่ายพร้อมกัน ทั้งชุดเล่มตราไปรษณียากรพิเศษ และไปรษณียบัตรภาพ

ที่ระลึก ๒ แบบ ของมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ และดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ เชิญชวนผู้ที่สนใจสะสมเก็บเป็นที่ระลึก สั่งซื้อชุดเล่มตราไปรษณียากรพิเศษ และไปรษณียบัตรภาพที่ระลึก ๒ แบบ ที่มูลนิธิฯ จัดทำได้ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖- วันแรกจำหน่าย โดยมูลนิธฯ กำหนดสถานที่ ๒ แห่ง คือ สำนักงานมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน และบูธจำหน่ายในพื้นที่ร้านค้า สวัสดิการ (TOP supermarket) วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ นอกจากนี้ ท่านผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ ๑๐๐๓ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๒๖๙๖, ๐๙๖๙๕๑ ๔๘๙๕
www.abhakara.org
Facebook: มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
Line official: @abhakara

ADVERTISEMENT

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *